TNO Multisite platform

TNO Informatie- en Communicatietechnologie is een uniek innovatiecentrum in Nederland, waarbinnen de ICT en Telecom disciplines van TNO zijn gebundeld. TNO heeft Headline Interactive benaderd om op basis van Open Source Software een platform te ontwikkelen waarmee klanten ook geholpen kunnen worden met de implementatie van innovaties. TNO benadert innovatie integraal en praktisch. Naast technologie wordt waar nodig uitdrukkelijk de gebruikersvriendelijkheid, de financiële onderbouwing en de bedrijfsprocessen meegenomen. Headline Interactive heeft in dit kader een aantal pilots voor klanten van TNO ontwikkeld.

TNO2

Ministerie van Economische Zaken

Voor het ministerie van EZ is bijvoorbeeld een WordPress-omgeving opgezet voor de ontsluiting van een kennisdatabase met informatie over de vele beleidsterreinen van de Nederlandse overheid. Met een maatwerkmodule voor WordPress kunnen inhoudelijke overlappingen tussen het beleid van verschillende departmenten inzichtelijk worden gemaakt.

Een ander project dat in opdracht van en in samenwerking met TNO is uitgevoerd, is een kennisplatform voor het European Foresight Project. Dit platform moet een community ondersteunen die gezamenlijk toekomstverkenningen maakt en online van elkaar leert op het gebied van Europees overheidsbeleid.

Details

  • Opdrachtgever: TNO
  • Gebruikte technieken: WordPress Multisite
  • Ingezette expertises: Development
  • Website: www.tno.nl